Welkom op de site van buurt- en ondernemersvereniging “Eewal e.o.”

Onze vereniging is opgericht op 14 april 1992, is volledig rechtsbevoegd en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden.

Deze site wordt regelmatig voorzien van nieuwe informatie.
Voornamelijk zal dat bestaan uit het wel en wee van de Eewal en zijn omgeving maar ook aan andere zaken, die in Leeuwarden belangrijk zijn, wordt aandacht besteed.
De Eewal eo is natuurlijk wel één van de stukjes Leeuwarden waar de cultuur is ontstaan.
Nijehove en Hoek zijn verweven met de Eewal. U kent het wel van puzzelen "rivier in Friesland" Precies de EE, met zijn wallen is de Eewal.

De vereniging heeft als doel:

1. de Eewal en omgeving te promoten.   

2. Bewoners en ondernemers in een harmonieuze omgeving te laten wonen en werken. De vereniging tracht zich sterk te maken voor haar leden die toe kunnen treden “wanneer men woont, werkt of onroerend goed bezit aan de Eewal e.o. óf hier op uitkijkt en de doelstellingen van de vereniging onderschrijft”. Daarnaast kent de vereniging donateurs, deze hebben echter geen rechten. Onder “Eewal e.o.” wordt verstaan: de straten Eewal, Wortelhaven, Gouverneursplein, Hofplein, Raadhuisplein, te Leeuwarden. 

Buiten belangenbehartiging voor leden, organiseert de vereniging enkele malen per jaar festiviteiten, activiteiten etc. die op deze site zullen worden vermeld. Via de link "gastenboek" kan een ieder aandacht vragen voor diverse zaken of zijn/haar mening geven over bijv. de website of andere voor de vereniging ter zake doende feiten. Er is tevens een beveiligd deel van de site. Tot dit deel van de site hebben alleen leden toegang d.m.v. een inlogcode. Deze inlogocde ontvangt u, als u lid bent of wordt en ons uw email adres heeft gemaild. 

Om de kosten hoeft u het lidmaatschap niet te laten. Bewoners betalen 10,-- euro p.p. (voorstel 2020 verhoging naar 17,50 p.p.) en bedrijven 35 euro per jaar (voor dat bedrag kunnen 3 personen van het bedrijf meedoen aan activiteiten).
Ook is er de mogelijkheid om donateur worden. U hoeft dan niet in het gebied te wonen of te werken maar u kunt dan aan activiteiten deelnemen tegen een vastgestelde vergoeding per activiteit.
Donateurslidmaatschap kost slechts 10 euro per adres.

Als bestuur hopen wij dat deze vorm van communicatie in een behoefte voorziet en vaak interactief gebruikt zal worden. Leden en donateurs, stuur ons in ieder geval een mail zodat wij uw e-mail adres hebben, dan zorgen we er voor dat u op de hoogte blijft.  
Mail svp naar: 
info@eewal.org

We horen of lezen het graag van U,

Namens het bestuur